همانند ای رایتر JOT 4.5 این محصول نیز شکافی در بدنه دارد برای اینکه بتوان از قلم آن به عنوان پایه نگهدارنده استفاده کرد. لذت طراحی و نوشتن را با پایه ای ثابت تجربه ای کنید.