تمدید گواهینامه ایزو 9001:2008

۲۵ مرداد ۱۳۹۴
شرکت بازرگانی هوم تک آوازه پس از  استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008 در سال 1393 ، برای دومین سال متوالی پس از ارزیابی و کارشناسی ممیزی استاندارد جهانی، در تاریخ 1394/05/20 موفق به تمدید گواهینامه خود از سوی شرکت Intergrated Qality Standard - IQS انگلستان گردید.