• محصول
هوم تک

اخبار 

تاثیر رنگ بر روان انسان

تاثیر رنگ بر روان انسان
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

رنگ ها می توانند موجب تغییر رفتار انسانها شوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر میگردد. نظر شما در مورد رنگها چیست؟ آیا تصور نمی کنید که رنگها می توانند بیانگر احساسات، عقاید، و حتی نگرش ما باشند؟ ... رنگ ها آنچنان در روح و روان آدمی اثر میگذارند که موجب تغییر رفتار وی میشوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر میگردد. انسان و رنگ زیر مجموعه ای از نظام کل و جهان میباشند، لذا انسان و رنگ و طبیعت دائما در تعامل با هم بوده و در نهایت انسان محصور در چهار دیواری طبیعت را تحت تأثیر کلی و محسوس قرار میدهند. با عدم جایگزینی صحیح رنگ در مکان خاص خود و به کارگیری نادرست آن در محیط های انسانی، صدمات روحی شدیدی بر انسان وارد خواهد آمد یک رنگ بخش میانی مغز را تحریک میکند و در نتیجه بر اعصاب و روان انسان اثر میگذارد. اثر روانی رنگ، در اشخاص مختلف مورد توجه دانشمندان بوده است و به مرور، این تحقیقات ... ادامه »

سن مناسب یادگیری زبان انگلیسی

تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک نمونه موردی موسیقی و معماری سنتی ایران

تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک نمونه موردی موسیقی و معماری سنتی ایران
۱۳ اسفند ۱۳۹۶

هر ملتی آرمان های خاص خود را دارد که عینیت بخشیدن به آنها، وظیفه فرهنگ است. در فرآیند این استحاله، معماری و موسیقی که از فرهنگ هر منطقه سرچشمه می گیرند، نقشی اساسی بر عهده دارند. معماری و موسیقی، دارای وجوه اشتراک بسیاری؛ از جهات مفهومی، فضای ایجادی، شکلی و مورفولوژی هستند. از دیگر روی، در قواعد بنیادی حاکم و تشکیل دهنده آن ها نظیر تناسبات، ریتم، هارمونی، تکرار، زیبایی شناسی و... نیز مشابهت دارند. در روزگاری که معماری روز به روز به سمت بی محتوایی و بهره گیری فرمال از عناصر پیش می رود، آواهای موسیقی با توجه به تاثیرگذاری بر روی روح انسان می توانند، پارامتر بسیار مناسبی جهت بهره گیری در طراحی معماری به خصوص طرح های مفهومی باشند. لذا هدف این پژوهش، تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک و پاسخ به این سوال است که آیا آواهای موسیقی، امکان تبدیل شدن به فرم معماری را دارند؟ برای یافتن پاسخ، با بهره گیری از روش های تحقیق ... ادامه »

سلیقه‌ی موسیقی شخصیت را پیش‌بینی می‌کند

از آنجاییکه والدین همواره سعی می کنند فرزاندانشان را در مفیدترین کلاس ها ثبت نام کنند، گاهی این کلاس ها در ساختمان ها و اتاق های

از آنجاییکه والدین همواره سعی می کنند فرزاندانشان را در مفیدترین کلاس ها ثبت نام کنند، گاهی این کلاس ها در ساختمان ها و اتاق های
۲۷ شهریور ۱۳۹۶

از آنجاییکه والدین همواره سعی می کنند فرزندانشان را در مفیدترین کلاس ها ثبت نام کنند. گاهی این کلاس ها در ساختمان ها و اتاق های غیراستانداردی تشکیل می شود که چه به لحاظ فضا و کیفیت نور و چه امکانات سمعی و بصری، در وضعیت مناسبی قرار ندارد. به همین دلیل و برای اطلاع بیشتر خوانندگان صفحه سلامت، با یکی از چشم پزشکان گفت و گویی داشتیم و از وی درباره تخته های وایت برد و انعکاس نور روی سطح آن سوال کردیم و این که آیا استفاده از این تخته ها بهتر است یا تخته های چوبی که با گچ روی آن نوشته می شود. وی ضمن پاسخ به این سوال، به استانداردهای دیگر کلاس درس نیز اشاره می کند. دکتر علی اکبر بلوریان، جراح و متخصص چشم و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، می گوید: وسایل آموزشی فاکتور موثری در فراگیری بهتر دروس است. از جمله این وسایل تخته های چوبی است که از چوب جنگل، نئوپان و گچ و سیمان ساخته می شود و ابعاد آن ۳در ۲یا ۵در ۲متر است. ... ادامه »

یکی از مهمترین اماکنی که باید نگاه دوباره‌ای از زاویه تاثیر رنگ‌ها در آنها صورت گیرد

  ۱   ۲